[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]
 
 Pajari sälj & marknad startsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    KOMMUNIKATION

                    Behöver du hjälp med att skriva texter till

                    webbsidor, nyhetsbrev, säljmaterial, broschyrer,

                    pressrelaser, whitepaper samt övrig extern och

                    intern kommunikation.

 

                    DIGITAL PR

                    Hur ser det nya medielandskapet ut, vad får publicitet i den

                    digitala sfären och varför, influencer marketing, sociala kanaler,

                    inbound marketing, content marketing, PR, digitala kampaner

                    och viralitet, spridningseffekter.